(PL)- Ngày 16-11, Bộ GD&ĐT cho biết trong thời gian qua, một số trường ĐH, CĐ đã tổ chức liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông không đúng quy định.

Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh kiểm tra, xử lý các trường liên kết đặt lớp không đúng quy định; chuyển sinh viên sang các trường đủ điều kiện trên cùng địa bàn; trừ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 đối với trường vi phạm; xử lý kỷ luật tập thể và cá nhân để xảy ra sai phạm.

Trước mắt, Bộ yêu cầu các trường không liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông ngoài cơ sở đào tạo để cấp bằng CĐ, ĐH hệ chính quy. Việc liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông chỉ được thực hiện tại các trường TCCN, CĐ, ĐH hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo quy định của Luật Giáo dục 2005 và chỉ cấp bằng tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

Từ ngày 26-12, Thông tư Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ GD&ĐT sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, Bộ sẽ đình chỉ tuyển sinh nếu cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo; thu hồi quyết định mở ngành nếu có gian lận trong kê khai điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý hoặc sao chép toàn bộ chương trình đào tạo của cơ sở khác…

Q.DŨNG - B.PHƯỢNG