Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Liên kết để vượt khó

Báo Tiền Phong
Gốc

Có thể để đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới, cũng có thể nhằm để tạo bước tiến với ý nghĩa cơ bản mới sau 17 năm kể từ khi được thành lập mà 7 thành viên chính thức và 1 thành viên liên kết của tổ chức Hệ thống hội nhập Trung Mỹ (SICA) tại cuộc họp thượng đỉnh mới rồi ở Honduras đã quyết định xây dựng đồng tiền chung, quỹ tài chính chung và hộ chiếu chung cho công dân trong khối.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200849/20081207235747.aspx