Liên kết sản xuất giúp nông nghiệp Gia Lai bứt phá

Gốc

Gia Lai là địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất thuận lợi để phát triển toàn diện nền nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết chế biến sâu. Tỉnh đã mời gọi được một số dự án nông nghiệp quy mô lớn đầu tư, mở ra cơ hội mới để từng bước cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, chất lượng và hiệu quả cao.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/lien-ket-san-xuat-giup-nong-nghiep-gia-lai-but-pha-210357.htm