Chỉ trong hai ngày, Thanh tra Chứng khoán đã ban hành 10 quyết định xử phạt 10 trường hợp vi phạm...