Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

LienVietBank dành 4.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Các DNNVV hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có dự án và phương án kinh doanh khả thi sẽ được LienVietBank hỗ trợ vốn.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/11/103758.cand