Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

LienVietBank tạm ứng cổ tức tỷ lệ 9% năm 2008

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Về việc góp vốn mua cổ phần, LienVietBank xin ý kiến cổ đông ủy quyền hoàn toàn cho Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng trong năm 2008 và 2009.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=115591