(ATPvietnam.com) -CTCP Chứng khoán Viettranimex (VSI) cho biết, các cổ đông sáng lập đã chuyển nhượng cổ phần cho 2 tổ chức.

Cụ thể, 3 cổ đông sáng lập đã chuyển nhượng 1.375.000 cổ phần, tương đương 11% vốn điều lệ VSI cho Ngân hàng TMCP Liên Việt. Và 15 cổ đông sáng lập khác đã chuyển nhượng 5.500.000 cổ phần, tương đương 44% vốn điều lệ VSI cho CTCP Him Lam. VSI được UBCK cấp giấy phép thành lập và hoạt dộng theo số 104/UBCK-GP vào ngày 12/2/2009 với vốn điều lệ 125 tỷ đồng. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số 112/GCNTVLK ngày 10/09/2009, thực hiện các hoạt động kinh doanh: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Lưu ký chứng khoán Trụ sở VSI tại Số 278 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh. Hoài Nam