Hanoinet - Trên thực tế, chủ trương quảng cáo trên BBC đã được Bộ trưởng Bộ VH-TT và Du lịch chấp thuận từ cuối năm ngoái,