Theo Sở NN-PTNT Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap) đã hỗ trợ các hộ chăn nuôi ở TX Long Khánh và 2 huyện Xuân Lộc, Thống Nhất triển khai làm được 63 công trình biogas (khí sinh học).

Từ nay đến cuối năm 2013 dự án Lifsap sẽ tiếp tục hỗ trợ cho người chăn nuôi ở những địa phương này triển khai làm thêm 237 công trình biogas.

Được biết, từ năm 2011 dự án Lifsap đã triển khai hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi ở Đồng Nai và đến cuối năm 2015 dự án sẽ hỗ trợ khoảng 600 công trình biogas nhằm giảm ô nhiễm trong chăn nuôi…