Ligue 1: Rượt đuổi đến thiên đường

Gốc
Lyon gọi, Bordeaux trả lời. Khoảng cách một điểm vẫn được giữ vững, nhưng cán cân quyền lực thì đang trở nên cân bằng.

Tin nóng

Tin mới