Cty CP lắp máy và xây dựng số 3 (Lilama 3) vừa XK 700 tấn thiết bị cấp thoát nước cho Tập đoàn Nipon Steel (Nhật Bản) và 2.000 tấn thiết bị phi tiêu chuẩn cho NM nhiệt điện BARH.