Lilama: Thu về hơn 11 tỷ đồng từ IPO

Gốc
Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo, đợt IPO của công ty mẹ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV đã thu về hơn 11.3 tỷ đồng. Trong đó, 112 nhà đầu tư cá nhân đã trúng thầu với số lượng trên 11.3 triệu cp, giá đấu thành công bình quân là 10,362 đồng/cổ phần.

- Tên tổ chức đấu giá: C ông ty mẹ Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 35.550.250 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10,300 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 112 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 112 NĐT
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 1,091,700 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 112 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1,091,700 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 300,000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 800 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 11,200 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 10,300 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 11,200 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10,300 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 10.362 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 112 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 112 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 1,091,700 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 11,312,290,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/11/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/12/2015
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 03/12/2015./.

Tin nóng

Tin mới