Hiện có tin nữ diễn viên lắm tài nhiều tật Lindsay đã nhận lời khỏa thân trong bộ phim mới với giá 75.000 USD.