(Zing) - Ngọc lấy danh nghĩa làm ở Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, cùng chồng lừa đảo hơn 5 tỷ đồng. Trong số các bị hại, có cả bà mẹ nuôi của Ngọc.