Lính Biên phòng với người Brâu

Gốc
Trong cộng đồng 13 dân tộc cùng sinh sống đan xen ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thì người Brâu là tộc người có dân số ít nhất, nhưng lâu đời nhất.

Tin nóng

Tin mới