Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lính gìn giữ hòa bình LHQ đổi thức ăn lấy tình dục

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Theo kết quả điều tra trong vòng 12 tháng, quỹ Hãy cứu trẻ em cho biết, những đứa trẻ sống ở những vùng xung đột, thường xuyên bị nhân viên LHQ lạm dụng tình dục hoặc gạ gẫm đổi tình lấy tiền hoặc thức ăn.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/5/92068.cand