Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Linh hoạt trong thông tin đối ngoại

Công tác thông tin đối ngoại vừa phải kiên định nhưng cũng thích ứng linh hoạt trước tình hình mới đang được dự báo là khó đoán định

Ngày 24-12, tại TP HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại - dự và chỉ đạo hội nghị.

Thông tin tuyên truyền phong phú, đa dạng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quế Lâm - Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương - cho hay trong năm 2022, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới tiếp tục được thực hiện nhịp nhàng, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực, tiếp cận với đông đảo người dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung thông tin tuyên truyền phong phú, toàn diện; công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, sai sự thật được triển khai mạnh mẽ.

Bên cạnh nội dung thông tin tuyên truyền thường xuyên, kiên trì thì có một số nội dung trọng tâm, trọng điểm gồm: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến mở cửa trở lại nền kinh tế, ưu tiên hợp tác thương mại, thu hút đầu tư; tuyên truyền về hệ giá trị Việt Nam; đường lối đối ngoại, quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế; công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài…

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đối với các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp, theo dõi nắm bắt tình hình dư luận quốc tế và hoạt động trong nước; trao đổi, cung cấp thông tin chính thống về tình hình nhân quyền tại Việt Nam; đấu tranh phản bác các thông tin độc hại, luận điệu vu cáo, xuyên tạc, làm thất bại các âm mưu chống phá, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Về công tác tuyên truyền biển, đảo, nhiều nội dung tuyên truyền được đẩy mạnh như bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo, bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Về công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, các nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm nội dung, ý nghĩa của các văn kiện pháp lý biên giới mà Việt Nam đã ký với Trung Quốc, Lào và Campuchia. Đặc biệt là hoàn thành trên 84% công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa ở tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Bên cạnh đó, phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại được triển khai toàn diện, phong phú, đa dạng trên các kênh đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân.

Người dân tuyên truyền thông tin đối ngoại

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới phải tích cực, đồng bộ, hiệu quả. Trong tình hình mới phải nhận thức sâu và đặc biệt là thống nhất trong nhận thức và xem công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và biên giới là mặt trận rất quan trọng.

Từ đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác này phải thống nhất, đồng bộ trong nhận thức, trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả, đặc biệt là phải đồng bộ trong nội dung thông tin tuyên truyền đối ngoại. Ngoài ra, cần đổi mới phương thức trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, trong đó phải đa dạng đối tượng.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, năm 2023 sẽ triển khai nhiều hoạt động liên quan đến thông tin tuyên truyền đối ngoại. "Chúng ta vừa kiên định nhưng cũng phải thích ứng linh hoạt trước tình hình mới đang được dự báo là khó đoán định. Vì vậy, để làm tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền thì phải hết sức chủ động, làm có trọng tâm, trọng điểm, có giai đoạn, có tầng nấc" - ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu.

Hiện nay, các thế lực thù địch tập trung chống phá để làm suy yếu, làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Vì vậy, phải có cách nhìn, dự báo và nắm chắc tình hình, có những biện pháp, chủ trương, giải pháp để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương về chính sách đối ngoại và bảo vệ uy tín, thành quả của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời gian tới tốt hơn.

Để làm được điều đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vai trò của đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền như báo chí, hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng… Bên cạnh đó, cần tuyên truyền để mỗi người dân làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo thật tốt. "Đây là vấn đề đặt ra và chúng ta phải xây dựng trên nền tảng này để làm tốt hơn. Nhưng đầu tiên vẫn phải tập trung xây dựng đội ngũ nguồn lực nòng cốt, lực lượng chuyên trách, lực lượng tham mưu và tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu mà xã hội số, chuyển đổi số, phát huy vai trò internet, mạng xã hội trong công tác truyền thông, thông tin đối ngoại" - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 35 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền năm 2022.

Bài và ảnh: QUỐC ANH