Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Linh hoạt về hình thức, phong phú về nội dung

Gốc

Mặc dù là tỉnh nghèo với tính chất địa lý, xã hội khá phức tạp, đa dạng, nhưng trong những năm qua Ninh Thuận vẫn giữ vững được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế, văn hóa-xã hội phát triển với tốc độ cao...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.quocphongtoandan.28404.qdnd