Bộ binh Israel bắt đầu rút khỏi dải Gaza hôm 18.1, sau khi Tel Aviv và Hamas tuyên bố ngừng bắn, chấm dứt 3 tuần giao tranh.