Bất chấp thời tiết giá lạnh và tuyết phủ khắp nơi, các binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ vẫn cởi trần luyện tập trong chương trình tập trận chung ở Pyeongchang vừa qua.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 1

Tập luyện trong tuyết lạnh.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 2

Những phục trang phù hợp khi chiến đấu trong môi trường tuyết.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 3

Cởi trần chạy bộ trong trời tuyết lạnh.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 4

Một binh sỹ Mỹ bế đối tác Hàn Quốc trong quá trình luyện tập.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 5

Hai lực lượng tập luyện chung.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 6

Hình xăm của một binh sỹ tham gia tập trận .

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 7

Bài tập trượt tuyết bắn súng.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 8

Đội hình tập trận chung của các binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 9

Những phục trang phù hợp khi chiến đấu trong môi trường tuyết.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 10

Cởi trần chạy bộ trong trời tuyết lạnh.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 11

Một binh sỹ Mỹ bế đối tác Hàn Quốc trong quá trình luyện tập.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 12

Hai lực lượng tập luyện chung.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 13

Hình xăm của một binh sỹ tham gia tập trận .

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 14

Bài tập trượt tuyết bắn súng.

Linh My, Han Quoc minh tran luyen tap trong tuyet lanh - Anh 15

Đội hình tập trận chung của các binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ.