(VTC News) - Đêm đầu tiên của "Vũ", của Linh Nga và ngôn ngữ múa đã diễn ra tốt đẹp. Sự kỳ vọng của công chúng được thỏa mãn. Từ liveshow múa này, cô gái trẻ tài năng Linh Nga bước đến một thành công mới và chợt nhận ra một điều, nếu làm tốt thì múa cũng vô cùng thu hút công chúng.