Anh lính hốt hoảng khi con tàu chìm dần.

Lính tàu ngầm

Một anh chàng thủy thủ mếu máo chạy lại nói với thuyền trưởng:

- Thuyền... thuyền trưởng ơi, chúng… chúng ta đang chìm xuống, phải làm sao đây???

Thuyền trưởng trả lời:

- Lo gì, mình là lính tàu ngầm mà.

Anh chàng thủy thủ vẫn tiếp tục mếu máo nói:

- Em biết mình là lính tàu ngầm rồi, nhưng mà mình sắp chìm rồi thuyền trưởng ơi. Làm sao bây giờ?

Sinh vật lạ trong bát súp

Vị thực khách nghi ngại nhìn vào bát súp vừa được đưa ra. Trong bát có những đốm nhỏ là các loại gia vị và lá thơm... Tuy nhiên, có hai đốm nhỏ rất đáng nghi, có vẻ còn hơi động đậy.

- Này cô - anh ta gọi - mấy thứ nho nhỏ trong bát súp của tôi, chúng là gia vị mới à?

Cô phục vụ săm soi bát súp rồi trấn an:

- Không ạ, bọn này đều sống quanh đây cả.

Nguồn: Internet