Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Đoàn Hoa Lư Anh hùng: Kinh nghiệm nhiều năm liền đạt 'Đơn vị huấn luyện giỏi'

Đoàn Hoa Lư Anh hùng: Kinh nghiệm nhiều năm liền đạt 'Đơn vị huấn luyện giỏi'

Báo Quân Đội Nhân Dân
Trên những thao trường huấn luyện

Trên những thao trường huấn luyện

Báo Khánh Hòa
Ðổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội

Ðổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội

Báo Hà Tĩnh
Thành phố Trà Vinh không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện

Thành phố Trà Vinh không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện

Báo Trà Vinh
Ban CHQS huyện Tiên Lữ (Hưng Yên): Xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh

Ban CHQS huyện Tiên Lữ (Hưng Yên): Xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh

Báo Quân Đội Nhân Dân
Bộ CHQS tỉnh Cà Mau: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Bộ CHQS tỉnh Cà Mau: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Báo Quân Đội Nhân Dân
Nhiều mô hình nâng cao huấn luyện ở lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận

Nhiều mô hình nâng cao huấn luyện ở lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận

Báo Quân Đội Nhân Dân
Đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở Tiểu đoàn Công binh 544

Đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở Tiểu đoàn Công binh 544

Báo Quân Đội Nhân Dân
Chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Chú trọng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Báo Nhân Dân
Thuận Châu nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

Thuận Châu nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, tự vệ

Báo Sơn La
Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023 góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023 góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Báo Long An
Ứng dụng sáng kiến, nâng chất lượng huấn luyện

Ứng dụng sáng kiến, nâng chất lượng huấn luyện

Báo Bắc Giang
Ban CHQS huyện Kim Sơn: Tăng cường trách nhiệm, kỷ luật quân đội

Ban CHQS huyện Kim Sơn: Tăng cường trách nhiệm, kỷ luật quân đội

Báo Ninh Bình

Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi

Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi
Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi
Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi

Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, huấn luyện giỏi

Báo Hà Tĩnh
Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 279: Đột phá huấn luyện đêm, nâng khả năng cơ động

Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 279: Đột phá huấn luyện đêm, nâng khả năng cơ động

Báo Quân Đội Nhân Dân
Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Báo Sơn La
Chiến sỹ mới biên phòng Hà Tĩnh lên đường làm nhiệm vụ

Chiến sỹ mới biên phòng Hà Tĩnh lên đường làm nhiệm vụ

Báo Hà Tĩnh