LM8: 01/01/2016 GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức 2015 tỷ lệ 10%

Gốc
CTCP Lilama 18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chi tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/01/2016 và thời gian thực hiện cũng được dự kiến là 26/01/2016.

Tài liệu đính kèm:
20151202_20151202 - LM8 - NQ HDQT tam tung co tuc 2015 bang tien.pdf

Tin nóng

Tin mới