(ATPvietnam.com) -CTCP Liên Minh (LMR) đang có dự định sẽ tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng thông qua phát thành 10 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và các đối tác chiến lược. Tờ trình kế hoạch tăng vốn sẽ được trình lên ĐHCĐ thường niên năm 2011 được tổ chức vào ngày 15/4 tới đây.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu 5 triệu cổ phần, tương ứng giá trị 50 tỷ đồng với tỷ lệ thực hiện 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phần được mua 1 cổ phần mới). Song song với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu công ty sẽ phát hành cho cổ đông chiến lược 5 triệu cổ phần, tương đương giá trị 50 tỷ đồng. Giá chào bán cho cổ đông chiến lược không thấp hơn giá trị sổ sách trong BCTC được lập vào thời điểm gần nhất. Đối tượng chào bán sẽ do HĐQT lựa chọn. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến đạt 118 tỷ đồng sẽ được công ty dùng toàn bộ để đầu tư và dự án Vị Thanh, Hậu Giang. Theo báo cáo tài chính năm 2010 của LMR, trong năm 2010 công ty đạt 151,8 tỷ đồng doanh thu và 30,18 tỷ đồng lợi nhuận ròng. Tại đại hội sắp tới công ty dự kiến xin ý kiến cổ đông về việc chi cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 10%. Phần lợi nhuận còn lại là 17,16 tỷ đồng sẽ được công ty giữ lại để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. HĐQT công ty cũng sẽ trình đại hội về kế hoạch kinh doanh trong năm 2011 với doanh thu phấn đấu thực hiện 165 tỷ đồng và 36,33 tỷ đồng LNST. Cổ tức dự kiến 10%. Hiện tại LMR đã được Sở GDCK TP Hồ Chí Minh đồng ý về mặt nguyên tắc về việc niêm yết 10 triệu cổ phần trên sàn HOSE. Công ty đang trong quá trìng hoàn tất thủ tục để chính thức giới thiệu cổ phiếu LMR với nhà đầu tư. N.A