Hanoinet - “Trời ơi, bố đi nước ngoài mà nhìn con như năm 45 thế này à. Tiền gửi về đâu, sao không bảo mẹ lấy ra bồi dưỡng cho có da có thịt...”. Nghe những lời nói đùa vô tình của bà hàng xóm với thằng Tít ngoài ngõ, lòng chị như xát muối