Lo cho đất lúa

Gốc
Trong tuần qua, Quốc hội đã thảo luận về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015. Theo định hướng, 10 năm nữa diện tích đất trồng lúa ở Việt Nam sẽ giảm 306.000 ha, còn 3,8 triệu ha. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp cho kết hoạch này.

Cụ thể, Chính phủ cần thay đổi chính sách là sử dụng đất đến đâu cắt đến đó. Đại biểu Huỳnh Văn Tiếp (Cần Thơ), kiến nghị đến năm 2015, nên duy trì diện tích đất trồng lúa từ 3,9-4 triệu ha và đến năm 2020 là 3,8-3,9 triệu ha. Chúng ta không nên “chốt” diện tích 3,8 triệu ha, cắt ra rồi để đấy như giai đoạn vừa rồi. Các đại biểu cũng cho rằng trong đất nông nghiệp, cần bổ sung đất dành cho chăn nuôi để phát triển chăn nuôi trang trại.

Các đại biểu đã chỉ ra nhiều bài học kinh nghiêm quý báu trong việc quy hoạch và sử dụng đất trong thời gian vừa qua. Theo đó, trong vòng 10 năm, đã có 270.000 ha đất nông nghiệp được chuyển đổi sang làm công nghiệp, đô thị. Nếu chỉ tính 1/4 diện tích đất này chưa được sử dụng, mỗi năm Việt Nam đã mất nguồn thu khoảng 4.500 tỉ đồng. Bên cạnh đó, với tốc độ thu hồi đất như hiện nay, mỗi năm chúng ta có 70 vạn nông dân mất việc làm dẫn tới đời sống khó khăn. Những lao động này sẽ đổ ra các thành thị, hình thành làn sóng du cư từ nông thôn ra thành thị. Các đô thị lại phải tìm cách giải quyết những vấn đề xã hội phát sinh từ đây.

Nhiều đại biểu cho rằng cần được duy trì ổn định lâu dài 3,8 triệu ha đất lúa để đảm bảo an ninh lương thực trong điều kiện dân số ngày càng tăng. Để làm được điều này thì cần có những quy hoạch và công bố nó một cách rộng rãi để phần diện tích đất lúa không bị xâm phạm. Bên cạnh đó, đời sống thu nhập của người trồng lúa cũng phải được cải thiện. Các địa phương trồng lúa cũng cần có những chính sách ưu đãi rõ ràng để bảo vệ đất lúa.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, Thái Lan có đến 10 triệu ha đất trồng lúa với tổng sản lượng 30 triệu tấn lúa; còn chúng ta chỉ có 4 triệu ha nhưng sản xuất tới 40 triệu tấn. Nhiều người trên thế giới không thể hiểu nổi “điều thần kỳ” của nông nghiệp Việt Nam. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, chúng ta đã khai thác tự nhiên một cách quá mức, với hệ số quay vòng đất lên đến 2,5 lần/năm. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đang phát triển một cách thiếu bền vững.

Chí Nhân

Tin nóng

Tin mới