Lỗ đen - cội nguồn của những hệ ngân hà

Gốc
(Vitinfo) - Các nhà thiên văn đến từ trường đại học Rochester University (Mỹ) mới đây cho biết, những lỗ đen trên vũ trụ là nguồn gốc sản sinh ra các hệ ngân hà mới. Theo lời họ, lỗ đen và các đĩa vật chất quay quanh chúng là nơi bắt nguồn của gió vũ trụ, từ đây không chỉ hình thành các ngôi sao mà còn cả các hệ ngân hà.

Tin nóng

Tin mới