Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lo lãi suất giảm thêm

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Sau 5 lần giảm liên tiếp, lãi suất cơ bản bằng VND đã về mốc 8,5%/năm, lãi suất cho vay tối đa theo đó còn 12,75%/năm. Cộng với nguồn vốn khả dụng thuận lợi, lãi suất cho vay là một yếu tố có thể kích thích tăng trưởng tín dụng, nhưng thực tế vấn chưa có chuyển biến lớn.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=120236