Vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa ở phố Hàng Than là hộ duy nhất vẫn cố gắng duy trì nghề sản xuất mặt nạ giấy bồi truyền thống mùa trung thu tại Hà Nội.

Đức Phạm