TT - Đến hẹn lại lên, ngay sau tết âm lịch, các trung tâm luyện thi đại học lại bắt đầu "ra quân". Bên cạnh vô số hình thức quảng cáo để thu hút học viên, các trung tâm cũng đẩy mạnh nhiều hình thức khuyến mãi, mở các lớp "đặc biệt". Nhưng chất lượng thì... hãy đợi đấy!