Qua mấy ngày tập trung xem xét, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một… "điểm" đáng chú ý. Đó là kỹ sư Hoàng, có tới 5 đề tài hoàn chỉnh. Đối với một kỹ sư lưng vốn như vậy cũng khá. Theo tôi, một đôi đề tài của Hoàng có thể ứng dụng. Nhưng vì lẽ gì nó vẫn nằm chết gí ở đây? Hội đồng khoa học của ngành làm việc thế nào? Chẳng nhẽ không ai ngó ngàng đến nó? Hoàng cũng cam phận để những đứa con rút ruột của mình chết yểu hay sao?