Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, việc hút và vét bùn hồ Hoàn Kiếm sẽ được thực hiện bằng thiết bị hút SediTurtle, không gây ô nhiễm môi trường, ít tiếng ồn, không gây ảnh hưởng tới hệ thống động thực vật hồ Hoàn Kiếm.