Loại trừ 4 lĩnh vực khỏi danh mục hạn chế cho vay

Gốc
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước ngày 16.11, trong 2 tháng cuối năm, các tổ chức tín dụng được yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát hoạt động cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất.

Tuy nhiên, khi xác định tỉ trọng so với tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng được loại trừ 4 nhu cầu cho vay, bao gồm: Nhu cầu vốn để sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương, tiền công của khách hàng vay; Xây dựng nhà để bán, cho thuê cho người thu nhập thấp, công nhân lao động tại các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế; xây dựng nhà ở cho công nhân KCN nhưng không thu tiền thuê nhà hoặc thu tiền thuê với giá thuê không vượt quá mức giá cho thuê nhà ở do UBND cấp tỉnh ban hành; xây dựng các công trình, dự án phát triển nhà ở sắp hoàn thiện và sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 1.1.2012.

C.Văn

Tin nóng

Tin mới