Tạo nên những phương tiện bay mô phỏng hình cánh chim, dơi... là một quá trình nghiên cứu và say mê được chao lượn trên bầu trời của những kỹ sư ngày xưa.

Video: Những phương tiện bay của người xưa:

Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh