Loay hoay giải bài toán thu hút đầu tư

NDĐT- Để tăng thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, Lâm Đồng đã chọn giải pháp thu hút vốn đầu tư bên ngoài . Nhưng bắt chấp nhiều nỗ lực, việc thu hút vốn, triển khai các dự án tại đây vẫn rất chậm, bộc lộ nhiều hạn chế và thiếu bền vững…

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118989&sub=55&top=38