Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

"Lối đi ngay dưới chân mình"

Báo Đại Đoàn Kết
Gốc

Tự tin nhưng khiêm nhường, quyết đoán nhưng không áp đặt, thành đạt nhưng không khoa trương, đó là Nguyễn Hòa Bình, Tổng giám đốc PeaceSoft . Con đường dẫn đến thành công, như cách nói khiêm nhường của doanh nhân 28 tuổi này, thực đơn giản, tất cả chỉ bắt đầu từ ý nghĩ: “Lối đi ngay dưới chân mình”...

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2008/8/67174.cand