Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lợi dụng chủ trương tạm dừng thu phí và miễn phí sử dụng đường bộ

Lợi dụng chủ trương tạm dừng thu phí và miễn phí một số phương tiện qua các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, một số phương tiện lợi dụng dán bảng “xe hướng về Sài Gòn” qua chốt chặn vào TP.HCM giao hàng chui.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/loi-dung-chu-truong-tam-dung-thu-phi-va-mien-phi-su-dung-duong-bo-217259.htm