Ngày mưa, phố buồn không anh?

Anh có nghe em nói gì không? Mưa là anh đó Còn mầm xanh là tình yêu em dành cho anh Em mong ngày mưa hạt mầm nảy xanh Em mong tình yêu như nụ mầm xanh Lớn lên trong mưa Xanh lên trong mưa Mưa ơi, em khát khao Mưa ơi, em đắm say... Đó là tình yêu em dành cho anh Đó là tình yêu mình dành cho nhau. Chờ cơn mưa đến mong mầm nảy xanh Chờ cơn mưa đến em mong tình anh. Mưa ơi mưa ơi, mong mưa trong veo Mưa ơi, mưa ơi mong mưa đều rơi Mưa ơi, mưa ơi, em đang khát khao Mưa ơi, mưa ơi em đang đắm say Tình yêu trong veo anh dành cho em. Tình yêu trong xanh như bầu trời cao. Mắt em tròn xoe ngước nhìn trời cao Ước mưa đều rơi, ước mơ tình yêu Ước mong tình yêu thắm xanh ngày mưa Ước mơ nụ hôn ấm nồng ngày mưa. Nguyễn Hữu Hồng Sơn