Lợi nhuận 2013 của Địa ốc Hoàng Quân chỉ đạt 40% kế hoạch

Gốc
(HQ Online)- Công ty CP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4-2013 với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Một dự án nhà ở xã hội của HQC tại quận 12 - TP.HCM. Nguồn: Internet.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ của HQC chỉ đạt 55 tỷ đồng, tương đương 42% so với quý 4-2012. Trong đó, giá vốn hàng bán chiếm tới 45 tỷ đồng, khiến cho lợi nhuận gộp chỉ còn lại 9,9 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 55% và 38%. Kết quả công ty lãi ròng vỏn vẹn 2,4 tỷ đồng trong quý 4-2013, giảm 63% so với quý 4-2012.

Tuy nhiên, nhờ lời nhuận khả quan trong quý 3 từ việc bàn giao, kết chuyển và ghi nhận doanh thu các nền nhà và các căn hộ thuộc các dự án mà công ty làm chủ đầu tư và các dự án mua sỉ bán lẻ, nên lũy kế cả năm, HQC lãi 30 tỷ đồng, gấp rưỡi con số năm 2012. Song, so với kế hoạch năm 2013 được Đại hội cổ đông đề ra, lợi nhuận trước thuế của HQC mới chỉ đạt 40% chỉ tiêu (40 tỷ đồng/100 tỷ đồng).

Trong năm 2013, hàng tồn kho của HQC tăng gần gấp đôi, từ 311 tỷ đồng lên 611 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm tới 80% với 486 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh bị thâm hụt 210 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ 131 tỷ đồng thu ròng từ hoạt động đầu tư và 84 tỷ đồng từ hoạt động tài chính nên số dư tiền và tương đương tiền cuối năm của HQC đạt 20,6 tỷ đồng, tăng gần 30% so với số dư đầu năm.

Đáng lưu ý, cuối năm 2013, HQC có khoản phải thu ngắn hạn đối với khách hàng 543,7 tỷ đồng, gấp đôi số dư đầu năm. Trong đó phần lớn là phải thu về kinh doanh bất động sản (526 tỷ đồng). Số dư này vượt quá doanh thu bán hàng cả năm 2013 của công ty (438 tỷ đồng).

Ngoài ra, công ty còn khoản phải thu dài hạn 150 tỷ đồng đối với CTCP Cảng Bình Minh (công ty liên kết) trong việc hợp tác xây dựng và khai thác kinh doanh dự án trung tâm thương mại Bình Minh.

Nguyễn Hiền

Tin nóng

Tin mới