Lợi nhuận của REE tăng mạnh trong 10 tháng

Ngày 13/11, HOSE công bố kết quả doanh thu thực hiện tháng 10/2007 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=1341e8b270d0d6&page=category