Số liệu được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 27/3 cho thấy, lợi nhuận của các nhà sản xuất dầu mỏ, thép và các công ty công nghiệp lớn khác của Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 1 và tháng 2/09 khi doanh số bán bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Số liệu này phản ánh tác động của sự suy giảm kinh tế Trung Quốc đối với các công ty lớn nhất bất chấp kế hoạch kích thích hàng tỷ USD của chính phủ.