Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Lợi nhuận quý I/2022 của PVS tăng hơn 50%

Theo báo cáo tài chinh hợp nhất quý I/2022. Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) ghi nhận lợi nhuận gộp chỉ tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhờ kiểm soát tốt các chi phí nên lãi sau thuế tăng 53%.

Lợi nhuận quý I/2022 của PVS tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Báo Nhân dân.

Lợi nhuận quý I/2022 của PVS tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Báo Nhân dân.

Theo đó, doanh thu thuần của PVS cũng đạt 3.769 tỷ đồng, tăng 44% so với quý I/2021. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 6,9% về 5,1%. Doanh thu, chi phí tài chính và chi phí bán hàng biến động không đáng kể. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tiết giảm được chi phí quản lý xuống còn 150 tỷ đồng, tương đương giảm 21%.

Dù lợi nhuận gộp tăng trưởng không cao nhưng nhờ việc kiểm soát tốt chi phí phát sinh trong kỳ nên lãi sau thuế kỳ này đạt 250 tỷ đồng, tăng 53%. Lãi ròng là 216 tỷ đồng.

Về kế hoạch trong năm 2022, PVS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 488 tỷ đồng, tương ứng giảm 29,6% và giảm 28% so với thực hiện năm 2021. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong 15 năm qua của PVS.

Như vậy với kết quả đạt được trong quý I, PVS đã đạt 37,7% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản cuối kỳ là 24.645 tỷ đồng trong đó có 6.542 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và 2.646 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Nợ phải trả chiếm tỷ trọng 48% nguồn vốn, giá trị là 11.865 tỷ đồng với phần lớn là phải trả người bán. Tổng nợ vay là 1.229 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 12.779 tỷ đồng, lãi lũy kế là 3.837 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/5, giá cổ phiếu PVS là 24.600 đồng/cp, vốn hóa thị trường là 11.757 tỷ đồng.

Thu Thảo