Lợi nhuận tăng nhưng vì sao quỹ ngoại tháo chạy khỏi Bột giặt LIX?

Gốc
So với kết quả thực hiện trong quý 4/2018 thì kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của CTCP Bột Giặt LIX (LIX) tăng lần lượt 3,8% và 8,6%.

Tại cuộc họp ngày 9/11, Hội đồng quản trị của Bột Giặt LIX đề ra kết quả kinh doanh với doanh thu đạt 600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng trong quý cuối năm 2019. So với kết quả thực hiện trong quý 4/2018 thì kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty tăng lần lượt 3,8% và 8,6%.

Về kết quả kinh doanh trong quý 3, Bột giặt LIX thu về doanh thu thuần 657 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận gộp đạt 153,5 tỷ đồng, tăng 34%. Lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù chi phí bán hàng tăng đến 46,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 28,8%, tuy nhiên nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh mẽ đã giúp cho LIX có được kết quả kinh doanh tăng trưởng cao.

Trong phần giải trình của mình, Bột giặt LIX cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng trưởng 25,4% nhờ doanh thu trong kỳ tăng 16% trong khi giá vốn hàng bán tăng ở mức thấp hơn do giá cả nguyên liệu đầu vào giảm nhẹ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Bột giặt LIX đạt 1.852,6 tỷ đồng, tăng 7%. Lợi nhuận trước thuế gần 165 tỷ đồng, tăng trưởng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt gần 132 tỷ đồng.

Năm 2019, Bột giặt LIX đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng, cổ tức 30%. Như vậy, 9 tháng đầu năm, LIX đã sắp đạt kế hoạch đề ra với 92% về lợi nhuận.

Bột giặt LIX đề ra kế hoạch lãi 50 tỷ đồng trong quý 4/2019.

Mặc dù Bột giặt LIX kinh doanh tăng trưởng, nhưng đầu tháng 10, Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan là Pyn Elite Fund đã bán ra toàn bộ 1,68 triệu cổ phiếu LIX, tương ứng 5,18% vốn cổ phần và chính thức không còn là cổ đông của Công ty.

Trong cơ cấu cổ đông lớn, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vẫn đang nắm giữ 51% sở hữu tại Bột giặt LIX, tương ứng nắm hơn 16,5 triệu cổ phiếu LIX.

Theo kế hoạch, Vinachem sẽ giảm bớt sở hữu tại Bột giặt LIX xuống còn 36% vốn.

Anh Nhi