(Toquoc)-TS.Lê Xuân Nghĩa phân tích về tác động và hệ quả của trái phiếu ngoại tệ đến thị trường vốn trong nước.