Khi làm tổn thương ai đó, điều quan trọng là phải "cho đi" nhiều hơn. Điều này giống như là biến lời xin lỗi thành hành động.