Lớn cùng nhau

Gốc
Một tập đoàn bự của Nhật Bản mới bỏ khoản tiền khủng để nắm giữ 49% vốn điều lệ của một công ty tài chính tiêu dùng ở xứ mình. Giới thạo tin cho rằng, ngân hàng mẹ của công ty tài chính đó đã trúng đậm bằng phi vụ này.

- Ở tầm rộng hơn, hàng triệu khách hàng có thu nhập trung bình và thấp cũng sẽ được hưởng lợi lâu dài. Bởi lẽ họ không có tài sản thế chấp để vay nhà băng, nên chỉ còn cách vay tín chấp. Có thương hiệu tài chính lớn của nước ngoài tham gia, thị trường cho vay tiêu dùng qua kênh tín chấp sẽ càng vững.

- Nhưng liệu rằng chênh lệch về quy mô thương hiệu kiểu vậy có dẫn tới chuyện cá lớn nuốt cá bé?
- Thôn tính chỉ là một phần của cạnh tranh. Phần chủ yếu vẫn là hợp tác để cùng phát triển. Nhỏ hơn không nghĩa là yếu thế, vì doanh nghiệp nội sở hữu thị phần quan trọng, với nhiều khách hàng. Doanh nghiệp ngoại có lợi thế về vốn, năng lực quản trị điều hành và kinh nghiệm sâu rộng về tài chính tiêu dùng. Trong nhiều lĩnh vực, sự hợp tác tương tự cũng đang diễn ra. Liên kết cùng thương hiệu mạnh là con đường phù hợp để doanh nghiệp nội đi lên một cách căn cơ.
- Cũng mừng vì chuyện làm ăn xứ mình xuất hiện nhiều những tên tuổi bự ở tầm châu lục và thế giới. Chia sẻ tầm nhìn và lợi ích trong một thị trường ngày càng mở mang thì sẽ lớn cùng nhau.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP http://sggp.org.vn/lon-cung-nhau-729302.html