Quảng Nam: Tai nạn dây chuyền, hai người nhập viện