Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Long An có nhu cầu gần 40.000 ha đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2030

Mới đây, HĐND tỉnh Long An đã ban hành nghị quyết để điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

 Trong những năm gần đây, do nhu cầu phát triển nhà ở, nhiều dự án đã được các cấp phê duyệt, giúp diện mạo nhiều huyện ở Long An đang dần thay đổi. Ảnh: Kỳ Phương

Trong những năm gần đây, do nhu cầu phát triển nhà ở, nhiều dự án đã được các cấp phê duyệt, giúp diện mạo nhiều huyện ở Long An đang dần thay đổi. Ảnh: Kỳ Phương

HĐND tỉnh Long An cho biết, theo Quyết định số 2161/QĐ-TTg, ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: “Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27m2 sàn/người. Trong đó, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 28m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 26m2 sàn/người. Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 30m2 sàn/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 32m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 28m2 sàn/người”.

Do đó, HĐND tỉnh Long An điều chỉnh nhu cầu về nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025 cần tăng thêm khoảng 33,9 triệu m2 sàn. Giai đoạn 2026-2030 cần tăng thêm khoảng 51,2 triệu m2 sàn. Nhu cầu về diện tích đất ở để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030 là 39.710ha.

Trong đó, nhu cầu diện tích đất để phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư là 26.878ha, diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội là 3.924ha và 8.908ha đất ở để phát triển nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư và nhà ở do dân tự xây dựng.

Nghị quyết này của HĐND tỉnh Long An cũng điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 37m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị là 39m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 36,2m2 sàn/người.

Tổng diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 33,9 triệu m2 sàn. Toàn tỉnh phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 95,8%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ còn 4,2%.

Đến năm 2030, Long An phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 44m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm của tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 51,2 triệu m2 sàn, phấn đấu nâng cao chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 98,4%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ còn 1,6%.

Dự kiến nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025 khoảng trên 254 ngàn tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 khoảng trên 492 ngàn tỷ đồng.

Kỳ Phương