Long An: Hé lộ hàng loạt sai phạm về bằng cấp của lãnh đạo quản lý

Gốc
121/450 lượt cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của tỉnh Long An chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí công tác.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố Kết luận thanh tra trong công tác tuyển dụng, quản lý và bổ nhiệm công chức tại tỉnh Long An (giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/6/2017), theo đó đã hé lộ nhiều sai phạm.

Ảnh minh họa.

Trong giai đoạn thanh tra, tỉnh Long An đã tuyển dụng 122 công chức, trong đó có 26 trường hợp tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển từ viên chức. Trong công tác thi tuyển cũng bộc lộ nhiều điểm bất minh.

“Một số phiếu chấm điểm, bảng tổng hợp điểm có sửa đổi số điểm nhưng không có chữ ký của 02 giám khảo, có bảng tổng hợp số điểm không ghi số điểm trung bình hoặc tính điểm trung bình không chính xác, danh sách trúng tuyển có một trường hợp tính điểm không chính xác (hiện đã hủy bỏ quyết định tuyển dụng)" – kết luận thanh tra nêu rõ.

Thậm chí, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Long An còn gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển khi chưa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển. Điều này được Thanh tra bộ Nội vụ kết luận là “không đúng quy định tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư 13/2010/TT-BNV”.

Về tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển từ viên chức, Thanh tra bộ Nội vụ kết luận, UBND tỉnh Long An phân công Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch là Phó giám đốc sở Nội vụ là không đúng quy định.

UBND tỉnh Long An không có văn bản báo cáo bộ Nội vụ sau khi tuyển dụng công chức đối với các trường hợp là viên chức là không đúng quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

Trong công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, còn 121/450 lãnh đạo quản lý tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về bằng cấp chuyên môn không phù hợp với vị trí công tác; trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chuyên ngành…

Về số lượng cấp phó, kết luận Thanh tra cũng nêu rõ, còn 9/34 cơ quan, đơn vị sử dụng vượt quá số lượng Phó giám đốc Sở và tương đương (đến thời điểm hiện tại số lượng Phó giám đốc Sở của tỉnh Long An đã thực hiện đúng quy định).

Để khắc phục những sai phạm, Thanh tra bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An có biện pháp khắc phục, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, cá nhân liên quan đến những sai phạm nêu trên. Đồng thời tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức.